از میلی تا ملی ! / نگاهی به عملکرد صداوسیما قبل و بعد از ارتحال «آیت الله» / زنده ای که برای تلویزیون زنده نبود !

از میلی تا ملی ! / نگاهی به عملکرد صداوسیما قبل و بعد از ارتحال «آیت الله» / زنده ای که برای تلویزیون زنده نبود !

نقدآزاد : شهروند: عقب افتادن تلویزیون از تأیید انتشار خبر درگذشت آیت‌الله‌ هاشمی حرف‌و‌حدیث‌های زیادی دارد؛ حرف و حدیث‌هایی که شاید بخشی از آن به رویه‌ای فراموش‌شده در تلویزیون ارتباط داشته باشد. خبر تکان‌دهنده...

ادامه مطلب ...