ناطق نوری : هیچکس را به اندازه هاشمی اذیت نکردند؛ چرا ؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟

ناطق نوری : هیچکس را به اندازه هاشمی اذیت نکردند؛ چرا ؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟

نقدآزاد : تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی همنفسی / تا که رفتیم همه یار شدند، خفته‌ایم و همه بیدار شدند / قدر آیینه بدانیم چو هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست. حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری با حضور در ویژه برنامه...

ادامه مطلب ...