توسط مردم مطرح شد ؛ درخواست مردم از مطهری برای رفع حصر و ممنوع التصویری

توسط مردم مطرح شد ؛ درخواست مردم از مطهری برای رفع حصر و ممنوع التصویری

نقدآزاد : توسط مردم مطرح شد؛ درخواست مردم از مطهری برای رفع حصر و ممنوع التصویری مردم ضمن ابراز علاقه به علی مطهری خواستار پیگیری مطالباتشان اعم از بازگشت خاتمی به عرصه سیاست کشور و رفع حصر محصوران بودند. به...

ادامه مطلب ...