تصاویر جشن انار در روستای انبوه

تصاویر جشن انار در روستای انبوه

پایگاه خبری تحلیلی نقدآزاد : به گزارش نقدآزاد از سمت قزوین که حرکت کنیم بعد از عبور از جاده ای کوهستانی با درختان تنک و تپه ماهورهایی نه چندان بلند و در حالیکه بیشتر مسیر هم جاده ای خاکی است و درختان زالزالک در اطرافش کم...

ادامه مطلب ...