داغ زمستانی ! / اشک های توکلی برای آیت لله / مجری : ای کاش با هاشمی مهربان تر رفتار می کردیم

داغ زمستانی ! / اشک های توکلی برای آیت لله / مجری : ای کاش با هاشمی مهربان تر رفتار می کردیم

نقدآزاد : احمد توکلی با حضور در تلویزیون به بیان ناگفته هایی از ایت الله هاشمی پرداخت. به گزارش «انتخاب»، توکلی که بارها در طول مصاحبه بغض کرد و اشک ریخت، گفت: نباید کسی از گفتن خوبی های آیت الله هاشمی خجالت بکشد. گزیده...

ادامه مطلب ...