انتقاد یا انتقام ؟ / یادداشت دکتر علی مندنی پور

انتقاد یا انتقام ؟ / یادداشت دکتر علی مندنی پور

نقدآزاد : دکتر علی مندنی پور شاید برای شما پیش آمده باشد که شاهد درگیری‌های کِشدار و کینه‌توزی‌های عمیق و ریشه‌دار باشید. گره‌هایی که می‌توان به راحتی با دست باز کرد، اما از سرِ کج‌فهمی و بی‌تدبیری، دندان...

ادامه مطلب ...