نقدآزاد :

ولادیمیر پوتین که سال گذشته به عنوان قدرتمندترین فرد جهان معرفی شد علاقه و عشق بسیاری به حیوانات دارد.

تصاویر : عشق پوتین به حیوانات

تصاویر : عشق پوتین به حیوانات
تصاویر : عشق پوتین به حیوانات
تصاویر : عشق پوتین به حیوانات
تصاویر : عشق پوتین به حیوانات
تصاویر : عشق پوتین به حیوانات
تصاویر : عشق پوتین به حیوانات
تصاویر : عشق پوتین به حیوانات
منبع : فرادید
==============================