نقدآزاد:%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c

مامان نه لطفا

بابا نزن خواهش میکنم

اقا داری چکار میکنید

کودک ازاری به عنوان یکی از جرایم خشونت امیز به معنی اسیب و صدمه زدن به کودکان در محیطی که باید انتظار گرمی و حمایت و تقویت داشته باشند.سه جمله ای که مطرح شد نشانگر یک وضعیت نامناسب در محیط خانواده و در بستر اجتماعی جامعه درباره ی کودکان است.و این سه جمله نشانگر این واقعیت است که کودکان بنا بر هر دلیلی در خانواده و محیط اجتماعی مورد خشونت و ازار قرار میگیرند.واژه کودک ازاری در دهه های اخیر وارد علوم اجتماعی شده و به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد توجه جامعه شناسی انحرافات مددکاری اجتماعی روانشناسان اجتماعی و جرم شناسان قرار گرفته و ابعاد وسیعی یافته است و ممکن است شامل خشونت خانگی والدین در خانواده و کودک ازاری جنسی در بیرون از خانواده باشد.کودک ازاری در قانون هر گونه فعل و ترک فعلی که باعث ازار روحی وجسمی و ایجاد اثار ماندگاری در بدن کودک شده میگویند.این مسئله میلیون ها کودک و خانواده از هر نژاد و رنگ و طبقه اجتماعی واز هر عقیده ای تحت تاثیر قرار داده است.کودک ازاری متاسفانه به معضلی تبدیل شده که روز به روز در حال افزایش و زنگ خطری برای جامعه  است ودرباره نوع خانگی ان هیچ قانونی و حامی برای کودکان در مقابل والدین نیست چرا که کودکان به والدین تعلق دارند  و انان حق دارند هر وقت که بخواهند کودکان دا مجازات کنند. با توجه به بیانات فوق کودک ازاری خانگی  را می دتوان از دید گاه جامعه شناختی  به یکسری محرک های بیرونی و یادگیری اجتماعی ربط داد  به این معنی دلایل ان را در عواملی نظیر اعتیاد والدین به الکل ، مواد مخدر،تعداد فرزندان زیاد ،نارضایتی های شغلی ،سختی کار ،ناسازگاری های زناشویی ،عدم تفاهم و همدلی زو.جین ،فقدان اموزش های لازم و همچنین عوامل اقتصادی اعم از بیکاری،تورم پایین بودن سطح درامد .فوالدین را مستعد کودک ازاری میکند .حالت دیگر کودک ازاری مربوط به مسئله جنسی است  یعنی تماس یا وادار ساختنن به تعامل بین کودک و فرد بزرگسالی، فردی که در قبال کودک در محیط اجتماعی مسولیتی داشته باشد.کودک ازاری جنسی  یعنی وادار کردن کودک به یکسری رفتار های نابهنجار و خلاف ارزش ها و عرف های پذیرفته شده در جامعه که به شخصیت فدری و اجتماعی انان توهین باشد.این نوع کودک ازاری بر خلاف کودک ازاری خانگی که علایم و نشانه های اشکاری در بدن کودک است فاقد همچنین علایمی است و فقط با مراجعه و معاینه پزشک میتوان اطمینان از وقوع ان را کسب کرد. از دیدگاه روانشناختی و مکتب فرویدی یکی از ویژگی های اصلی کودک ازاری جنسی عقده های  روانی ناشی از تجربه ناکامی در دوران کودکی است .یعنی فرد خود در دوران کودکی در معرض  تعرض جنسی قرار گرفته واین خود تبدیل به  یک عقده روانی  شده که در بزرگسالیان را بروز میدهد.و همچنین نبود قوانین لازم وکافی  برای حمایت از حقوق کودکان  و وجود قوانین مبنی بر مجاز شمردن تنبیه بدنی کودک ازاری را افزایش داده است.

همچنان که اشاره کردیم افزایش چنین معضلی در جامعه میبتواند خطرات پرباری را در اینده برای جامعه بوجود بیاورد.اما باید دستگاه های اعم از سازمان بهزیستی ،وزارت بهداشت و اموزش وپرورش با ارایه راهکار های همچون اموزش و اماده سازی شیوه های تربیتی مناسب،کاهش فقر،تامین رفاه اجتماعی،امنیت و عدالت اجتماعی،ارایه خدمات مشاوره ای ،ایجاد کمیته مدد کاری،بالا بردن سطح اگاهی مردم در رابطه با کودکان و اگاه سازی از محیط پیرامون   امید است که باعث کاهش چنین معضلی شوند.


دانشجوی جامعه‌شناسی و مدیر مسئول نشریه دانشجوی افق

==============================