پایگاه خبری تحلیلی نقدآزاد :

دوربین عکاس ایرنا بهشت بویراحمد (روستای  کریک) را به تصویر کشید .
==============================