پایگاه خبری تحلیلی نقدآزاد :

گزارش تصویری سفر استاندار امسک و هئیت تجاری و اقتصادی روسیه به یاسوج

dsc_5728 dsc_5730 dsc_5741 dsc_5749 dsc_5750 dsc_5752 dsc_5754 dsc_5757 dsc_5759 dsc_5760 dsc_5764 dsc_5768 dsc_5773 dsc_5776 dsc_5778 dsc_5779 dsc_5780 dsc_5781 dsc_5787 dsc_5788 dsc_5789 dsc_5790 dsc_5793 dsc_5794 dsc_5795 dsc_5796 dsc_5797 dsc_5800 dsc_5801 dsc_5803 dsc_5805 dsc_5808 dsc_5809 dsc_5810 dsc_5811 dsc_5813 dsc_5818 dsc_5819 dsc_5822 dsc_5823 dsc_5825 dsc_5826 dsc_5827 dsc_5830 dsc_5836 dsc_5837 dsc_5845 dsc_5848 dsc_5851 dsc_5853 dsc_5856 dsc_5862 dsc_5863 dsc_5867 dsc_5869 dsc_5875 dsc_5876 dsc_5877 dsc_5881 dsc_5882 dsc_5885 dsc_5887 dsc_5892 dsc_5893 dsc_5895 dsc_5896 dsc_5899 dsc_5900

——————————–

عکس: اسحاق آقایی

==============================