پایگاه خبری تحلیلی نقدآزاد :

مردم دهدشت عاشورای امسال نیز در ماتم حسین (ع) و یارانش بر سر و سینه زدند .

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

44

46

47

49

50

51

52

53

54

55

57

58

59

60

63

65

66

70

71

==============================