پایگاه خبری تحلیلی نقدآزاد :

عزاداری روز تاسوعا در دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه

%d9%be1 %d9%be2 %d9%be3 %d9%be4 %d9%be5 %d9%be6 %d9%be7 %d9%be8 %d9%be9 %d9%be10 %d9%be11 %d9%be12 %d9%be13 %d9%be14 %d9%be15 %d9%be16 %d9%be17 %d9%be18 %d9%be19 %d9%be20 %d9%be21 %d9%be22 %d9%be23 %d9%be24 %d9%be25 %d9%be26 %d9%be27

عکاس : پیروزان / ایسنا

==============================